Velden zijn niet correct ingevuld

Het VIP! De Fryske Marren geeft vorm en inhoud aan het vrijwilligerwerkbeleid van de gemeente De Fryske Marren en is politiek neutraal. Om gebruik te maken van VIP! De Fryske Marren dient u of uw organisatie te voldoen aan de algemene voorwaarden van VIP! De Fryske Marren:

  • Uw organisatie dient een non-profit organisatie te zijn, een stichting of een vereniging; 
  • Uw organisatie voldoet aan de NOV criteria; 

Verdere informatie: 

  • Deze website is voor iedereen in de gemeente De Fryske Marren.
  • Het overnemen van teksten van deze site is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.
  • Op alle foto’s en illustraties van deze website is het auteursrecht van toepassing. Ze mogen niet worden gebruikt door derden.
  • De vrijwilligers en beroepskrachten die u raadpleegt vallen onder de beroepscodes en de verantwoordelijkheid van de organisatie waar ze werken. Wanneer er strafbare feiten worden gepleegd wordt er aangifte gedaan bij de politie. 
  • Op de site van het VIP! De Fryske Marren staan relevante links en verwijzingen naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere sites.
  • VIP! De Fryske Marren heeft het recht om een organisatie en/of persoon te weigeren indien de doelstelling of werkwijze in strijd is met algemene doelstelling van Sociaal Werk De Kear.